Prezentare

Certificat
În conformitate cu art. 192 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării este o obligaţie asumată a Universităţii de Vest din Timişoara, manifestată prin eforturi concertate de promovare a calităţii activităţilor universitare.

Departamentul pentru Managementul Calităţii (D.M.C.) îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei actuale, în conformitate cu Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea învăţământului 1/2011 şi Ordonanţa de urgenţă 75/2011 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 75/2005.

Obiectivul fundamental al activităţii D.M.C. îl constituie promovarea unei culturi a calităţii în U.V.T., prin angrenarea întregii comunităţi academice din U.V.T. (personal didactic, personal de suport şi studenţi).

Departamentul pentru Managementul Calităţii coordonează activităţile de evaluare internă a calităţii procesului didactic (auditul intern al calităţii) şi a cercetării desfăşurate la nivelul tuturor facultăţilor şi a departamentelor din U.V.T.

Îndeplinirea standardelor specifice calităţii în învăţământul superior, promovate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) prin metodologia proprie de evaluare externă a universităţilor, constituie un reper al activităţii D.M.C. Ca urmare, D.M.C. asigură suport şi consultanţă specifică tuturor programelor de studiu ale Universităţii de Vest din Timişoara, care sunt angrenate în procesele de autorizare, acreditare şi evaluare periodică derulate de A.R.A.C.I.S. De asemenea, prin monitorizări periodice, gestionează afilierea personalului didactic din UVT, în calitate de experţi, la Registrul Naţional al Evaluatorilor, care desfăşoară activităţi de evaluare externă a universităţilor, conform procedurilor şi metodologiei A.R.A.C.I.S.

D.M.C. desfăşoară activităţi specifice de sprijinire a viitorilor, actualilor şi foştilor studenţi care solicită recunoaşterea, echivalarea şi avizarea actelor de studii şi a anexelor la actele emise se instituţiile de învăţământ superior din România, în conformitate cu exigenţele sistemului de învăţământ românesc. Activitatea este derulată prin Centrul de Resurse pentru Informare şi Documentare (C.R.I.D.), ca entitate reprezentativă a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) – direcţie din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru a creşte gradul de încredere în Universitatea de Vest din Timişoara, a informa beneficiarii serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite de UVT şi nu în ultimul rând pentru a consolida relaţia dintre Universitate şi mediu socioeconomic reprezentat de angajatori, D.M.C. coordonează afilierea tuturor programelor de studii, respectiv a calificărilor oferite de acestea, la Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (R.N.C.I.S.).

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

Cronologia principalelor activităţi în sfera managementului calităţii

 • Începând cu data de 1 iunie 2009, în calitate de director al DEAC, a fost numită prof.univ.dr. Liliana Donath.
 • În Şedinţa Biroului Senatului din data de 9 iunie 2009 au fost stabilite echipele pentru întocmirea dosarelor în scopul evaluării instituţionale din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a European University Association (EUA).
 • În data de 10 iunie 2009 a fost demarat procesul de întocmire a dosarelor de evaluare instituţională.
 • În intervalul 24-26 februarie 2010 a avut loc prima vizită a Comisiei EUA în scopul evaluării externe a UVT.
 • În perioada 21-23 aprilie 2010 s-a desfăşurat procesul de evaluare externă a UVT de către ARACIS, în urma căruia UVT a primit grad de încredere ridicat.
 • În intervalul 24-27 mai 2010 a avut loc a doua vizită (finală) a Comisiei EUA în scopul evaluării externe a UVT.
 • În data de 25.05.2010, prin Hotărârea Senatului UVT nr. 30, au fost aprobate noua denumire „Departamentul pentru Managementul Calităţii” (DMC), noul Regulament şi noua organigramă a DMC.
 • OSUT l-a desemnat pe Gabriel Sfâca ca reprezentant al studenţilor în cadrul Departamentului pentru Managementul Calităţii, începând cu luna noiembrie 2010.
 • Începând cu data de 1 mai 2012, în calitate de director al DMC, a fost numit lect.univ.dr. Daniel Lucheş.
 •  Ca urmare a evaluării instituționale din anul 2015 UVT și-a menținut calificativul de grad de încredere ridicat. 
 • Începând cu luna mai a anului 2016 în funcția de director a fost numit conf. univ. dr. Bogdan Nadolu.