Departamentul pentru Managementul Calitatii


Piata Libertatii nr.1, cab.01, Timisoara 300077, tel 0256-592-695 0256-592-697
vlad.chereches@e-uvt.ro

Departamentul pentru Managementul Calității (DMC) are ca obiectiv fundamental promovarea unei culturi a calității în Universitatea de Vest din Timișoara prin implementarea ESG 2015 - Standardele si Liniile directoare ale Uniunii Europene pentru asigurarea calități în învățământul superior. Pentru aceasta, DMC realizează următoarele activități:

    • coordonarea activităţilor de evaluare internă a calităţii în procesul didactic la nivelul tuturor facultăţilor şi departamentelor din UVT;
    • coorondarea evaluării cadrelor didactice de către studenți;
    • monitorizarea respectării standardelor de calitate în învățământul superior elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);
    • asigurarea suportului şi consultanţei necesare tuturor programelor de studiu din UVT care urmează să fie autorizate, acreditare sau evaluate periodic de către ARACIS;
    • gestionarea afilierii personalului didactic din UVT, în calitate de experţi, la Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS;
    • implicarea în acțiunile și activitățile europene de profil organizate de EUA, ENQA, EQAF, EURASHE.