Arhiva

Prezentare DEAC

DEAC din cadrul UVT coordonează acţiunile ce au ca scop crearea, funcţionarea eficace şi îmbunătăţirea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în universitate.

DEAC are următoarele atribuţii generale:

 • să promoveze o cultură a calităţii în cadrul UVT,
 • întocmeşte planul strategic şi operaţional al DEAC,
 • stabileşte standardele şi indicatorii de calitate din cadrul UVT,
 • întocmeşte Manualul privind calitatea şi Codul de bune practici în cadrul UVT,
 • întocmeşte dosarele de autoevaluare instituţională,
 • răspunde în faţa Senatului Universităţii de implementarea, actualizarea şi dezvoltarea sistemului management al calităţii din Universitate,
 • reprezintă Universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe probleme de calitate,
 • reprezintă Universitatea în evaluarea externă a calităţii instituţionale şi a programelor de studiu,
 • publică materiale privind asigurarea calităţii în UVT,
 • asigură informarea comunităţii universitare cu privire la activitatea derulată prin publicarea electronică a unui Newsletter.

1. Începând cu data de 1 iunie, în calitate de director al D.E.A.C, a fost numită prof.dr. Liliana Donath.

2. În Şedinţa Biroului Senatului din data de 9 iunie au fost stabilite echipele pentru întocmirea dosarelor în scopul evaluării instituţionale din partea ARACIS şi a European University Association (EUA). Cele două procese de evaluare vor avea loc în perioada ianuarie-martie 2009.

Comisie evaluare ARACIS

 • prof.dr. Laura Cismaş (FEAA)
 • prof.dr. Ion Albu (M.I)
 • conf.dr. Florentina Muţiu (FSPFS)
 • conf.dr. Adia Chermeleu (FSP)
 • conf.dr. Adina Popovici (FEAA)
 • lect.dr. Dana Percec (LIT)
 • lector dr. Cristian Clipa (FDSA)
 • Dobre Andreea – masterand (OSUT)

Comisie evaluare EUA

 • conf.dr. Renate Niţu (FEAA)
 • conf.dr. Lucian Bercea (FDSA)
 • conf.dr. Claudiu Arieşanu (FLIT)
 • conf.dr. Gabriela Mircea (FEAA)
 • conf.dr. Anda Iosif (FEAA)
 • asist. Andreea Bîrneanu (FSP)
 • drd.Alexandra Popescu
 • inf. Vlad Petcu (UVT)

3. În data de 10 iunie 2009 au fost demarat procesul de întocmire a dosarului de autoevaluare instituţională.

Legături utile