CRID

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) funcţionează ca direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În conformitate cu prevederile legale:

  • este punct de contact pentru recunoaşterea profesională;
  • este coordonator naţional pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
  • este coordonator delegat (D.IMI.C) pentru IMI PQ România;
  • colaborează cu celelalte Centre naţionale de recunoaştere ENIC/NARIC, UNESCO-CEPES, IAU, SOLVIT;
  • reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale şi la Grupul european al coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale;
  • promovează şi implementează obiectivele Strategiei Lisabona, Programului Educaţie şi Formare de-a lungul vieţii şi ale Procesului Bologna.