Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, a Universităţii de Vest din Timişoara

Prin Hotărârea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara nr. 34 din 15.06.2017, şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie al UVT nr. 6/31.05.2017, a fost aprobată componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a Universităţii de Vest din Timişoara, constituită în conformitate cu Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi Ordonanţa de urgenţă 75/2011 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 75/2005 şi :

 1. Prof. univ. dr. Liana ŞTEFAN, FEAA, sindicat UVT
 2. Conf. univ. dr. Valentin MUNTEANU, FEAA
 3. Conf. univ. dr. Ramona MALIŢA TANC, FLIT
 4. Conf. univ. dr. Adrian BASARABĂ, FSPFSC
 5. Lector. univ. dr. Codruţa GUZEI MANGU, FD
 6. Lector. univ. dr. Anca LUŞTREA, FSP
 7. Student Ovidiu BOLDOR
 8. Student Nadia TISMĂNARU
 9. Miruna VÎTCU, Director , DRUC, Purtător cuvânt ADR Vest

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organismul colectiv de lucru pentru probleme de asigurare a calităţii la nivelul Universităţii de Vest (UVT).

Responsabilităţile CEAC sunt:

 1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea UVT;
 2. elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în UVT. Raportul este inclus în Raportul anual al Rectorului UVT. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 3. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în UVT;
 4. cooperează cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate.

 Contact: ceac@groups.e-uvt.ro

Raport CEAC 2013-2014
Raport CEAC 2012-2013
Regulament de organizare si functionare CEAC