Comisiile pentru Managementul Calitatii

Comisiile pentru Managementul Calităţii (CMC) de la nivelul facultăţilor Universităţii de Vest din Timişoara

Comisiile pentru Managementul Calităţii (CMC) de la nivelul facultăţilor Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) sunt:

Comisiile pentru Managementul Calităţii sunt organisme de lucru având la nivelul facultăţilor un rol similar cu cel al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de UVT.

Responsabilităţile Preşedinţilor CMC sunt următoarele:

 1. coordonează elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru Managementul Calităţii în concordanţă cu obiectivele Departamentului pentru Managementul Calităţii;
 2. coordonează auditurile interne din sfera managementului calităţii, la nivelul facultăţilor;
 3. coordonează elaborarea documentaţiei privind auditurile interne de la facultăţi;
 4. întocmeşte documentaţia privind monitorizarea programelor de studiu, planurilor de învăţământ şi fişelor de disciplină la nivelul facultăţilor U.V.T.;
 5. contribuie la implementarea măsurilor de asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor;
 6. monitorizează activitatea de evaluare multi-criterială a cadrelor didactice din facultăţi (autoevaluarea, evaluarea de către studenţi, evaluarea colegială şi evaluarea şefului de departament);
 7. participă la elaborarea instrumentelor de evaluare şi de asigurare a calităţii programelor educaţionale şi la stabilirea standardelor de calitate la nivel de facultăţi;
 8. furnizează Directorului Departamentului pentru Managementul Calităţii  rapoarte analitice şi sintetice privind evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul facultăţilor;
 9. participă la acţiunile de instruire în domeniul calităţii şi la implementarea culturii calităţii universitare.

Responsabilităţile Membrilor  CMC sunt următoarele:

 1. elaborează, sub coordonarea Preşedintelui Comisiei, regulamentele de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru Managementul Calităţii în concordanţă cu obiectivele Departamentului pentru Managementul Calităţii;
 2. participă la auditurile interne din sfera managementului calităţii, la nivelul facultăţilor;
 3. participă la întocmirea documentaţiei privind auditurile interne la facultăţi;
 4. participă la întocmirea documentaţiei privind monitorizarea programelor de studiu, planurilor de învăţământ şi fişelor de disciplină la nivelul facultăţilor U.V.T.;
 5. contribuie la implementarea măsurilor de asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor;
 6. participă la monitorizarea activităţii de evaluare multi-criterială a cadrelor didactice din facultăţi(autoevaluarea, evaluarea de către studenţi, evaluarea colegială şi evaluarea şefului de departament);
 7. participă la elaborarea instrumentelor de evaluare şi de asigurare a calităţii programelor educaţionale şi la stabilirea standardelor de calitate la nivel de facultăţi;
 8. participă la acţiunile de instruire în domeniul calităţii şi la implementarea culturii calităţii universitare.